Ensimmäinen suomenkielinen "Elementtitietoisuus-kurssi" joulukuun alussa 03.-04.12.2016

Neljä elementtiä -  kurssit

Elementit tuli, vesi, maa ja ilma ovat tärkeitä fyysiselle elämälle, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että nämä neljä elementtiä ovat myös osa tietoisuuttasi ja persoonallisuuttasi.

Kun kaikki neljä elementtiä ovat integroituneet osaksi tietoisuuttasi, ne luovat kokonaisuuden ja tasapainon, joka näkyy niin henkilökohtaisessa säteilyssäsi ja läsnäolossasi, kuin yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.

Päivittäisessä elämässä on tärkeintä ottaa huomioon se, että kaikilla elementeillä on oma ”kielensä”. Niitä ei voi verrata toisiinsa, sillä jokainen elementti tuottaa informaatiota omalla tavallaan. Elementtien ominaisuuksien ja –järjestelmän hahmottaminen luo pohjan helpommalle tavalle ymmärtää, viestiä, välittää tietoa ja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Väärinymmärrykset ihmisten välillä voivat johtua siitä, että et ole vielä oppinut itse käyttämään ”elementtikieltä” riittävän laajasti tai et tunnista, mitkä ovat toisen henkilön vahvat elementit ja millä tavalla hänen kanssaan tulisi kommunikoida.

Monet ihmiset kommunikoivat usein vain oman elementtijärjestelmänsä kautta. He eivät välttämättä tunnista, millä tavalla ympäristö vastaanottaa heidän viestinsä ja se johtaa siihen, että väärinymmärryksiä sattuu. Esimerkiksi tuli-vesi ihminen ilmaisee itseään tavalla, jota maa-ilma ihmisen voi olla vaikea ymmärtää.

Neljän elementin peruskurssilla (1. päivä) ja kahden päivän Elementtitietoisuus-kurssilla autamme sinua saamaan tietoa peruselementeistä, ja kerromme kuinka voit itse integroida elementtejä osaksi persoonallisuuttasi ja arkeasi.

Kun huomaat elementtien erot,  ymmärrät paremmin niin itseäsi, ihmisiä kuin ympäristöäsi ja se vaikuttaa positiivisesti kykyysi kommunikoida. Saat parempia tuloksia sekä työskennellessäsi että yhteistyössä muiden kanssa. Se että kommunikoit tavalla, jonka vastaanottaja ymmärtää, auttaa sinua välittämään viestisi ymmärrettävästi ja positiivisesti eteenpäin. Se on yksi neljän elementin kurssien tavoitteista.

Katso seuraavat perus- ja jatkokurssit kotisivuiltamme  www.fourelementprofile.fi kurssien kohdalta.

Seuraava suomenkielinen kurssikokonaisuus on 03.-04.12.2016 - Lämpimästi tervetuloa mukaan oppimaan lisää!!!!

 

Persoonallisuusmallin four element profile™  ovat luoneet aviopari Anni & Carsten Sennov.  He ovat yhdistäneet erinomaisella tavalla erilaiset taustansa ja yksilölliset vahvuutensa ihmis- ja persoonallisuustyyppejä koskien luodessaan tämän kurssikokonaisuuden.