Juttu AuraTransformaatiosta™ 03/2016 ja Uuden ajan energioista 05-06/2016 Ultra-lehdissä

 

AuraTransformaatio - Uuden ajan mahdollisuus
AuraTransformaatio™ -hoidon taustalla on tanskalainen selvänäkijä Anni Sennov, joka kehitti tämän kerran elämässä tehtävän ja pysyvän tietoisuuden laajenemisen tarjoavan hoidon vuonna 1996. Tanskasta Pohjoismaihin ja laajasti myös muualle maailmalle levinnyt hoitomuoto on vaikuttanut Suomessa vuodesta 2011 alkaen.
 
AuraTransformaation leviäminen Tanskasta Skandinaviaan ja muualle Eurooppaan sai alkunsa 1990-luvun puolivälissä. Hoidon kehittäjä Anni Sennov on ollut teini-ikäisestä alkaen tekemisissä astrologian, energioiden ja niiden vaikutusten kanssa. Hän on ollut aina vahvasti selvänäköinen ja luottanut asioihin, joita on nähnyt ja aistinut. Vuonna 1993 hän perusti yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa tarjoavan vastaanoton, joka saavutti nopeasti suuren suosion tanskalaisten keskuudessa.
 
1990-luvulla Anni sairasteli ja kärsi pitkään mm. erilaisista iho-oireista saamatta apua sen enempää virallisen kuin vaihtoehtoisten hoitomuotojenkaan kautta. Noiden vuosien aikana hän paneutui intensiivisesti Maapallolla käynnissä oleviin energeettisiin muutoksiin ja sai tietää lisää lapsissa jo tuolloin ilmentyvistä uuden ajan energioista sekä tulevaisuuden ihmisen aurarakenteesta. Annin oma vointi parani radikaalisti, kun hän päätti ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja vastaanotti energeettisen muutoksen, saaden ympärilleen suojaavan ja yhtenäisen uuden ajan aurarakenteen yhteistyössä parantajaystävänsä kanssa.
 
Uusi kohtaa vastustusta
Oman paranemisensa myötä Anni alkoi viedä saamaansa tietoa eteenpäin. Alkuvaiheessa kenelläkään Skandinaviassa ei ollut vielä vastaavaa ymmärrystä aihealueesta ja Annin uudenlainen, ennakkoluuloton ajatusmaailma kohtasi aluksi myös vastustusta. Annin näkemys perinteisen aurarakenteen ja energioiden sopeuttamisesta uuden aikakauden energioihin AuraTransformaatio™ -hoidon avulla alkoi kuitenkin saada vahvaa jalansijaa hyvien hoitokokemusten myötä. Monet selvänäköiset ja energiahoitoja antavat sekä sensitiiviset ihmiset saivat nopeasti apua erilaisiin ongelmiinsa. Ihmiset tunsivat olevansa enemmän omassa voimassaan ja “itsessään” sekä paremmin suojassa ulkopuolelta tulevilta niin konkreettisilta kuin energeettisiltä “hyökkäyksiltä”.
 
Kiinnostuksen kasvaessa Anni kirjoitti aiheesta tanskaksi julkaistuissa kirjoissaan “Karmavapaana ja tasapainossa” vuonna 1997 sekä “AuraTransformaation ABC” vuonna 1999. Näin myös ihmiset muualla Skandinaviassa kiinnostuivat aiheesta ja asiakkaita alkoi virrata Annin vastaanotolle muista Pohjoismaista jo ennen vuosituhannen vaihtumista. Koska hoidettavien määrä kasvoi kaiken aikaa, Anni alkoi aktiivisesti ja kaa ja opettaa saamaansa tietoa muille asiasta kiinnostuneille. Ensimmäiset auravälittäjä™ -kurssit pidettiin Tanskassa jo vuonna 1996 ja vuoteen 2003 mennessä niin tanskalaisia kuin norjalaisia auravälittäjiä oli valmistunut pari sataa. Mielenkiinnon edelleen lisääntyessä Anni ja hänen miehensä Carsten Sennov päättivät vuonna 2003 panostaa myös kansainväliseen AuraTransformaatiota™ koskevan tiedon levittämiseen. He tekivät mittavan työn kääntäessään AuraTransformaatiota™ koskevat nettisivut ja materiaalit niin englannin- kuin useille muillekin kielille.
 
Auravälittäjät
Keväällä 2003 Anni käynnisti Norjassa auravälittäjä koulutukset. Vuoden 2007 jälkeen, jolloin Euroopan auravälittäjäkoulutuksista vastannut tanskalainen Berit Reaver muutti Norjaan, tietoisuus uuden ajan energioista ja AuraTransformaatio™ –hoidosta kasvoi edelleen. Tieto levisi ja mielenkiinto lisääntyi myös vuodesta 2006 alkaen englanniksi käännettyjen Anni Sennovin kirjojen kautta. Beritin yhteistyö Annin kanssa sekä panostus kansainväliseen työhön vei AuraTransformaation Viroon vuonna 2008, sekä sieltä edelleen Ruotsiin, Suomeen, Englantiin ja Ranskaan. Tällä hetkellä AuraTransformaatio™ -hoitoja annetaan myös Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Tšekissä, Meksikossa ja Venäjällä. Myös Japanista on alkanut tulla kyselyjä hoitomuotoon liittyen ja neljä Anni Sennovin kirjaa on käännetty jo japaniksi.
Ruotsissa AuraTransformaatiolla™ on tällä hetkellä erityisen vahva asema ja ruotsalainen auravälittäjäohjaaja Therese Lindberg on lisännyt maassaan parin viime vuoden aikana aiheeseen liittyvää tietoisuutta erittäin paljon. Berit Reaver toimi Euroopan koulutuksista vastaavana johtajana vuoden 2014 loppuun saakka ja työskentelee edelleen konsulttina kursseilla sekä vastaanottaa asiakkaita erityisesti Norjassa ja Englannissa.
 
Anni Sennovin viimeisin kirja, vuonna 2015 ilmestynyt “Golden Age, Golden Earth” on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja se on julkaistu tanskan, ruotsin ja englannin kielillä. Kuluneen vuoden aikana AuraTransformaatio ja uuden ajan energiat ovat alkaneet kiinnostaa myös amerikkalaisia ja muutamat auravälittäjät työskentelevät jo mm. Kaliforniassa.
 
Kerran elämässä
Mitä AuraTransformaatio™ - hoito tarkoittaa? AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito ennen vuotta 1987 syntyneille aikuisille. Myös nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet vuosien 1987 - 1994 välillä hyötyvät tästä hoidosta.
 
AuraTransformaatio on ns. “siirtymäajan” hoitomuoto ja ensisijaisesti työkalu oman energiatason pysyvään nostamiseen ja laajentamiseen. Hoito aktivoi ja mahdollistaa perinteisen energiajärjestelmämme “päivittymisen” uuden ajan energioihin, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä lapsilla ja nuorilla jo on.
Uuden ajan indigo-, kristalli- ja kristalli-kultaenergioiden sekä muiden uusien, vielä tulossa olevien energioiden vapaa, mutta hallittu virtaaminen käynnistyy kehossasi. Tämän lisäksi kehosi ympärille muodostuva suojaava ja tasapainottava aurarakenne pitää huolen siitä, että oma voimasi ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun kuulumattomat asiat ja energiat ulkopuolellasi.
Uuden ajan energiat edistävät henkienergiasi sulautumista osaksi kehoasi, jolloin keho, aura ja energiasi sulautuvat “yhdeksi kokonaisuudeksi”. Näin olet jatkuvassa yhteydessä korkeampaan itseesi, sinun on helpompi ottaa vastuu elämästäsi ja päättää, kuinka pitkälle ja millä tavalla haluat viedä asioita tulevaisuudessa eteenpäin. Hoito käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kehittymisprosessin, jonka aikana oma elämäntehtäväsi alkaa vahvistua ja selkiytyä ja alat edetä henkienergiasi ohjaamana tasapainon kautta eteenpäin.
 
Hoidon vaikutuksia
Moni hoidossa käynyt kokee, että elämässä olevat pienet ja isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavissa, itselle oikeat ja sopivat asiat selkiytyvät ja rehellisyys itseä kohtaan lisääntyy . Elämänilon kasvaminen, sekä keskittyminen itselle tärkeisiin asioihin voimistuu ja moni saa aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödynää elämän tarjoamia mahdollisuuksia. AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään vain kerran elämässä, eikä hoidon tai sen vaikutusten peruuttaminen ole mahdollista. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen hoitoon tuleva on täysin varma siitä, että haluaa edetä elämässään AuraTransformaation™ tarjoaman tien kautta. Hoidon aikana asiakkaan perinteinen energiajärjestelmä tasapainottuu, joka edistää vanhasta rakenteesta irtipäästämistä. Asiakkaan oma henkienergia sekä valo- että varjopuoli palautetaan häneen takaisin samalla, kun asiakkaaseen kuulumaton energia poistuu sinne, mistä se on tullutkin. AuraTransformaatiossa™ saa takaisin siis kaiken henkilökohtaisen henkienergian ja “voiman”, jonka kanssa on tähän elämään saapunut. Lisäksi kehon ympärille rakentuu uuden ajan suojaava ja voimakas aurarakenne, joka pitää huolen siitä, että oma voima ja energia pysyy ihmisessä itsessään ja häneen kuulumattomat asiat energiakentän ulkopuolella. Hoidon jälkeen jokainen etenee elämässään
tasapainon kautta eteenpäin.
AuraTransformaatio on kontakti- hoito ja hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä, joka työskentelee puhtaan, tasapainoisen energian kanssa. Hoito on luottamuksellinen, yksilöllinen ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen valitsee hoitajan, joka tuntuu itselle omalta ja oikealta – kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta elämässä!
 
Hoitoa ei aina tehdä
AuraTransformaatio ei ole korvike laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. AuraTransformaatio on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan muutoksia elämässään sekä työskentelemään muutoksen kanssa.
AuraTransformaatio -hoidon tekemistä vältetään, mikäli henkilöllä on päihderiippuvuus, mielenterveysongelmia tai masennus- ja mielialalääkitys. Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio- hoidossa elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä hoidon jälkeen "pintaan". Tarkoitus on, että ihminen työstää ja oppii asioista sekä jatkaa ja kehittyy omalla elämänpolullaan eteenpäin. Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteenkäyttöä, hoito voi nostattaa pintaan asioita, joita ei ole vielä valmis työstämään ja läpikäymään. Tämän vuoksi hoito voidaan tehdä yleensä siinä vaiheessa, kun lääkityksen lopettamisesta on kulunut vähintään 4 - 6 kuukautta.
 
AuraTransformaatio™ Suomessa
Berit Reaver tuli Suomeen Veli Martin Keitelin kutsumana ja esitteli AuraTransformaation suomalaisille keväällä 2011 puhuessaan 2012-NYT tapahtumassa Espoossa. Beritin esitys kristallilapsista ja uuden ajan energioista herätti paljon kiinnostusta ja moni suomalainen halusi tietää lisää AuraTransformaatiosta™ sekä saada tämän kerran elämässä tehtävän hoidon.
Olin kuuntelemassa Beritin luentoa ja kiinnostuin asiasta monen muun ohella.
 
Sain oman hoitoni toukokuussa 2011 ja järjestin Beritin kanssa Suomeen ensimmäinen auravälittäjä™ koulutuksen marraskuussa 2011. Auravälittäjäksi valmistumisen jälkeen olen ollut mukana jokaisella Suomessa järjestetyllä auravälittäjä™-kurssilla sekä AuraTransformaatioon™ ja uuden ajan energioihin liittyvissä koulutuksissa.
Vuodesta 2011 alkaen Berit Reaver sekä Anni ja Carsten Sennov ovat vierailleet Suomessa ja vetäneet useita uuden ajan energioita ja tietoisuutta käsitteleviä koulutuksia yhteistyössä kanssani.
Auravälittäjäohjaajaksi valmistumiseni jälkeen olen vastannut niin suomen- kuin englanninkielisten auravälittäjä -koulutusten ja tapaamisten järjestämisestä Suomessa ja Virossa. Suomessa järjestetään vuosittain 2 – 3 auravälittäjä™- kurssia ja koulutettuja auravälittäjiä on tällä hetkellä ympäri maata noin 50.
 
Anni Sennovin kirjoittamista kirjoista viisi on suomennettu. Annin pääteos “Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino” ilmestyi suomenkielisenä vuonna 2013 ja kirjan lukeminen on edellytys myös AuraTransformaatio -hoidon vastaanottamiselle.
Kirjaa voi ostaa tällä hetkellä JoyPackin verkkokaupasta, useilta suomalaisilta auravälittäjiltä, Ultra-lehdestä sekä Adlibriksen kautta.
 
 
Anni Sennov
Anni Sennov kehitti AuraTransformaation™ Tanskassa vuonna 1996
Tällä hetkellä koulutettuja auravälittäjiä on noin 700 ympäri maailmaa
Noin 100 000 ihmistä on vastaanottanut AuraTransformaation™
Anni Sennov on kirjoittanut 22 uuden ajan energioita ja tietoisuutta käsittelevää kirjaa, joista 5 on suomennettu
Moni vanhan aikakauden aurarakenteen omaava aikuinen on huomannut, että lasten aurat ja energiat eroavat heidän omistaan
Indigo-, kristalli- ja kristalli-kultalapset saavat vanhempansa tietoisiksi uuden aikakauden energioista ja AuraTransformaatio™-hoidon tarpeesta
AuraTrasformaatio™ tuli Suomeen vuonna 2011
Suomessa koulutettuja auravälittäjäjiä on noin 50, osa heistä virolaisia ja englantilaisia
Suomessa AuraTrasformaatio™ -hoidon saaneita on noin 1500 ja määrä kasvaa kaiken aikaa
Lisätietoa:
www.auratransformation.com ja
www.joypack.fi
 
 
Ultra 05-06/2016
Suomessa ja suomalaisissa tällä hetkellä vaikuttavat energiat 
 
Tekstit kääntänyt Anni Sennovin luennoista 11/2015 sekä hänen artikkeleistaan ja webinaareistaan 09 - 11 / 2015 Henna Honkamaa ja Johanna Saari
 
Artikkelin kirjoittanut Johanna Saari
Tämän artikkelin tausta-ajatuksena ja näkökulmana toimii Anni Sennovin yli 20 –vuoden aikana kerääntynyt tieto ja kokemus uuden ajan energioista. Vahvasti selvänäköisenä ja saamaansa ohjaukseen luottaen hän on hoitanut lukemattoman määrän ihmisiä, kouluttanut ja jakanut tietoa sekä kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita aiheeseen liittyen. 
Erityisen tunnetuksi Anni Sennov on tullut tietoisuutta laajentavan ja kerran elämässä tehtävän AuraTransformaatio™ -hoidon luojana ja kehittäjänä. 
 
 
Tällä hetkellä Suomessa vaikuttaa erittäin vahva ja puhdas rakkaus-älyllinen kristallienergia. Kristallienergia on uuden ajan energiaa, joka värähtelee viidennestä ulottuvuudesta 12. ulottuvuuteen. Uuden ajan kristallienergia on myös riittävän vahva kannattelemaan ja tasapainottamaan Maa-planeetan omaa materialisointi- ja luomisvoimaa sisältävää kultaista energiaa. Tällä hetkellä kultaisen energian ilmentyminen Suomessa ja meissä suomalaisissa on vielä vähäistä.
 
Uuden ajan energioiden erityispiirteitä
Kultainen energia on Maan muinainen energia ja se voi sulautua uudella tavalla fyysiseen olemukseemme nyt, koska rakkaus-älyllinen uuden ajan kristallienergia toimii sen vastavoimana ja  tasapainottajana. Kultainen energia kuten myös kristallienergia sisältävät 4 peruselementtiä (tuli, vesi, maa ja ilma) sekä maskuliinisen ja feminiinisen aspektin. 
Kultainen energia edustaa yhdistyneen henki-kehon luovuutta ja luomisvoimaa nimenomaan kehon kautta. Se liittyy tapaamme ilmaista itseämme ja niitä asioita, joista nautimme, jotka tuottavat meille iloa, joita pidämme tärkeänä ja jotka parhaalla mahdollisella tavalla kertovat sen, miksi olemme täällä juuri nyt. Kultainen energia auttaa meitä toimimaan aktiivisesti ja tiedostamaan omat kehittymisvaihtoehdot sekä mahdollisuudet ympärillämme.
Kultaisen energian tarkoitus on tehdä meille erityisen selväksi tarkoituksemme täällä – vain ja yksin sinä voit toteuttaa oman elämäntehtäväsi parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän on mahdollista onnistua vain oman kultaisen energian luomisvoimamme kautta – emme onnistu mitenkään, mikäli yritämme ”varastaa” toisen energiaa tai elämäntehtävän. Vaali siis elämäntehtävääsi ja yhteyttä itseesi.
Ilman kristallienergian tasapainottavaa vaikutusta kultainen energia voi viedä meidät myös epätasapainoon, jossa elämä keskittyy liikaa nautintojen kokemiseen sekä niiden jatkuvaan etsimiseen. 
Uuden ajan kristallienergia on ominaisuuksiltaan vahvasti tavoite-suuntautunutta ja fokusoitunutta energiaa ja vie meitä kehityksessämme järjestelmällisesti eteenpäin. Kristallienergia edustaa rakkausälyä ja tasapainoa, joka keskittyy totuuteen, puhtauteen, yleiskuvan saamiseen, estetiikkaan, kauneuteen, ajatusten ja tekojen nopeaan etenemiseen, rakenteeseen ja henkilökohtaiseen elämäntehtävään, dharmaan.
Se on ympärillämme erityisesti uuden ajan aurarakenteessa mutta myös kehossamme. Uuden ajan kristallienergian tehtävä on tasapainottaa vahvaa kultaista energiaa, jotta voimme toimia omassa elämässämme parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä niitä asioita, joita meidän on tarkoitus täällä toteuttaa.
Kristalli-kultaenergian kautta tuleva tasapainosi ja  eheytesi takaa sen, että voit yhtä aikaa keskittyä niin itseesi kuin ympärilläsi oleviin asioihin ja ihmisiin täysipainoisella ja vahvalla tavalla. Säilyttääksemme tasapainon, meidän on otettava huomioon erilaiset tarpeemme niin kehon kuin energian tasolla, ympäristön osalta ja elämäntehtäväämme liittyen. Kehon tarpeiden ymmärtäminen ja huolehtiminen on erityisen tärkeää, sillä se on henkienergiamme koti ja ”kosminen kirjasto”, jonne on varastoitu kaikki olemassa oleva tieto meistä.
 
Suomalaiset ovat tällä hetkellä murrosvaiheessa
Mikäli kehomme ei saa osakseen sitä huomioita tai kunnioitusta jota se tarvitsee, asiat elämässä etenevät hitaammin. Vain osa suomalaisista kokee onnellisuuden tunnetta myös kehotietoisuuden kautta tai itsestä sisältäpäin. Onnellisuutta ja onnistumista elämässä on monen mielestä helpompi “laskea tai mitata” ulkoisten asioiden, kuten esimerkiksi omaisuuden tai työn kautta. Kun kosketus itseemme ja erityisesti kehoomme ei ole paras mahdollinen, kultainen energia, joka on siis vahva kehollinen energia, ei pääse sulautumaan osaksi meitä. 
Suomalaisten suuri henkilökohtainen haaste tällä hetkellä on myös yksinäisyys. Suomalaiset haluavat ympärilleen tilaa eivätkä ole erityisen sosiaalisia. Koska kristallienergia, joka vaikuttaa täällä vahvana, keskittyy aina yksilön potentiaalin nostamiseen, kokonaisuuden huomioimiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen, vuorovaikutus ihmisten kesken saa vähemmän huomiota. Eri alueet Suomessa ovat myös energioiltaan erityyppisiä ja jos koemme olevamme toisenlaisia kuin ympäristömme, käännymme helposti sisäänpäin. 
Energia Suomessa ei ole itsekeskeinen, se ei vain ole niin sosiaalista kuin monissa muissa maissa. Tällä hetkellä valmiina odottava ja Maa-planeetalta integroituva kultainen energia on taas vahvasti sosiaalinen ja yhteistyöhaluinen. Aktivoituakseen täällä Suomessa kultainen energia tarvitsee ihmisten aktivoitumista ja  sosiaalistumista jokaisen omassa ympäristössä.
 
Suomi ja suomalaiset ovat keskittyneet maa- ja ilmaelementteihin
Suomen energia on pääosin suuntautunut Maa-elementin ominaisuuksien edistämiseen - neutraalius, rauhallisuus, vakaus ja selkeiden rajojen asettaminen on etualalla päivittäisessä elämässä. Suomessa vaikuttaa vahvasti myös ilma-elementti – se tarkoittaa, että ihmisillä on visioita ja ajatuksia ja he keskittyvät siihen, että ottavat mahdollisimman paljon selvää asioista, jotta tieto ja ymmärrys eri aihealueista lisääntyy. Vasta sisäistettyään riittävästi vastaanottamaansa informaatiota, alkaa tiedon jakaminen muille. 
Vaikka Suomessa on paljon ihmisiä, jotka käyttävät vesi ja tuli-elementin ominaisuuksia maa- ja ilmaelementin lisäksi, vesi- ja tulielementtien ominaisuudet ovat enemmän ns. taustavaikuttajia.. 
Tulielementin aktivoituessa ihmisen sisänen totuus, palo ja halu tehdä asioita aktivoituu. Vesielementti taas sisältää tunteiden ilmaisun, lisää elämän virtausta (flowta) ja kykyä löytää tasapaino sekä sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Mikäli nämä kaksi elementtiä eivät toimi meissä riittävän aktiivisesti, ihmiset kääntyvät liikaa sisäiseen maailmaansa ja alkavat tehdä kummallisia, ehkä ikäviäkin asioita, koska eivät tunnista itseään ja omia tarpeitaan. He tiedostavat vain sen, etteivät ole tyytyväisiä ympärillään oleviin asioihin. 
Tällaisessa tilanteessa on helppo vetäytyä sosiaalisista suhteista. Elämä alkaa tuntua suorittamiselta ja lähes kokonaan “työltä” täynnä vastuita. Elämästä nauttimiseen ja itselle mukaviin asioihin ei jää lainkaan aikaa. Emme jaksa laajentaa henkilökohtaista tietoisuuttamme, jolloin myös huomio itseämme kohtaan ja halu auttaa muita vähenee. 
Maa- ja ilmaelementtiin keskittyminen tarkoittaa usein myös sitä, että ihmiset ovat pääsääntöisesti asiallisia ja noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä. Haasteeksi nousee se, että ihmiset innostuvat harvoin uusista asioita ja kultaisessa energiassa fokus on nimenomaan aktiivisuudessa, yhdessä tekemisessä ja innostuksessa. 
 
Kultaisen energian aktivoiminen
Täällä Suomessa kultainen energia aktivoituu ihmisissä erityisesti silloin, kun liikutaan luonnossa tai vietetään aikaa eläinten kanssa. Kultainen energia ei ole kytkeytynyt vielä ihmisten välisiin suhteisiin ja kommunikointiin. Se on alue, johon meidän on suunnattava seuraavaksi aikaamme ja energiaamme. 
Monet suomalaiset käyttävät runsaasti rahaa henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa. Silti ongelmana on se, että kuuntelemme omia tarpeitamme liian vähän tai emme juurikaan kommunikoi toisten kanssa, jotta innostuisimme asioista henkilökohtaisella tasolla tai innostaisimme myös muita. Usein jaamme neutraalia tietoa ja oivalluksiamme, emme henkilökohtaisia tuntemuksiamme. Tulielemenin aktivoituminen vaatii aina innostumisen, palon ja halun tehdä jotakin omaksi ja usein samalla myös ympärillä olevien asioiden ja ihmisten hyväksi.
Suomessa ihmiset käyttävät älykkyyttään ja kykyään ottaa vastaan tietoa mielen tasolla. Kehon viisautta ja henkistä tietoisuutta hyödynnetään vähemmän. Tämä on ristiriitaista sen vuoksi, että Suomessa on paljon henkisesti tietoisia ihmisiä. Kuitenkin monet pitävät sisäisen viisautensa ja ominaisuutensa piilossa perheeltään, naapureiltaan ja ystäviltään… Taustalla on usein pelko joutua naurunalaiseksi tai leimaantua “liian omituiseksi”.
Henkinen virtaus on kuitenkin syvällä ihmisten kehotietoisuudessa kuten kätketty aarre. Kun löydämme ja alamme käyttää aarrettamme, täysin uusi elämä alkaa ja vie meitä mennessään uusille elämänpoluille – ihmisten tapa elää ja olla muuttuu; haluamme nähdä ja kokea maailmaa, jossa tietysti on myös omat haasteensa mutta samalla myös mahdollisuus kokea, tuntea ja oppia uutta. 
 
Suomenruotsalaiset ja saamelaiset – Suomen tulielementin aktivoijina
Kantasuomalaisilla on keskimäärin vähemmän tulielementtiä energiassaan kuin suomenruotsalaisilla ja saamelaisilla. Suomenruotsalaiset ja saamelaiset ilmaisevat itseään voimakkaammin ja nopeammin kuin kantasuomalaiset – he esimerkiksi ilmoittavat, jos ovat tyytymättömiä johonkin tai asiat etenevät heille liian hitaasti. Tämän vuoksi suomenruotsalaisilla alueilla huomio on keskittynyt paljon enemmän kommunikointiin ja myös totuuden esille saamisen. Mikäli ihmiset kokevat etteivät tule kuulluksi ja ymmärretyksi, he turhautuvat ja kirjaimellisesti “korottavat” ääntään. 
Puhtaasti suomenkielisillä alueilla ihmiset taas ovat yleensä hiljaa, vaikka olisivat tyytymättömiä. He pitävät tyytymättömyyden tiukasti sisällään ja näin se kasvaa heidän mielessään, saaden mittasuhteet, jotka voivat jossain vaiheessa johtaa joidenkin kohdalla henkilökohtaiseen romahtamiseen tai epätoivoisiin tekoihin.
Saamelaisilla kultainen energia on aktivoitunut kehossa paljon vahvemmin kuin skandinaaveilla yleensä, mutta esimerkiksi Suomessa ei ole juurikaan “tilaa” ilmentää kultaisen energian voimaa. Norjassa tilanne on toisen ja siellä saamelaisväestö elää vahvaa omaa kulttuuria edistävää henkistä elämää, joka poikkeaa suuresti esimerkiksi kantanorjalaisten elämästä.
Suomessa saamelaisten on mahdollista ilmentää itseään silloin, kun heillä on riittävän vahva palo esimerkiksi taiteen, muotoilun tai musiikin esittämiseen. Tällöin myös ympärillä olevat ihmiset aktivoituvat ja ottavat rohkeammin esille oman tapansa käyttäytyä ja kommunikoida vahvistaen omaa keho- ja henkitietoisuuttaan. 
 
Asioiden ja ajatusten jakamisen merkitys kasvaa
Kristallienergian ja kultaisen energian alkaessa tehdä yhteistyötä, ei vain kansallisella tasolla, vaan myös jokaisessa ihmisessä henkilökohtaisella tasolla,  jokaisen henkilökohtainen vahvuus pääsee täysin uudella tavalla esille. Kanssakäyminen erilaisten ihmisten kanssa nostaa aina myös henkilökohtaista tietoisuuttamme.
Aktivoitumalla ja rakentamalla toisten, henkisesti tietoisten ihmisten kanssa toimivia verkostoja maan sisällä, rakentuu uusia ja aktiivisia linjoja, jotka vaikuttavat koko maan olemassaoleviin energiarakenteisiin luoden ja avaten  uuden ajan ajattelua ja toimintaa. Kun vuorovaikutus ihmisten välillä avautuu uudelle tasolle, sillä on suuri merkitys koko Suomen nykyhetkelle ja lähitulevaisuudelle. Ole valmis lähtemään rohkeasti liikkeelle ja tuomaan oma näkökulmasi ja toimintatapasi esille juuri NYT!