AuraTransformaatio™

 
AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito ennen vuotta 1987 syntyneille aikuisille. Myös nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet vuosien 1987 - 1994 välillä hyötyvät tästä hoidosta. 
 
AuraTransformaatio™ on ns. “siirtymäajan” hoitomuoto ja ensisijaisesti työkalu oman energiatason pysyvään nostamiseen ja laajentamiseen. Hoito aktivoi ja mahdollistaa perinteisen energiajärjestelmämme “päivittymisen” uuden ajan energioihin, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä lapsilla ja nuorilla jo on. Hoito käynnistää uuden ajan indigo-, kristalli, kristalli-kultaenergioiden sekä muiden uusien, vielä tulossa olevien energioiden vapaan, mutta hallittun virtaamisen kehossasi. Tämän lisäksi kehosi ympärille muodostuva suojaava ja tasapainottava aurarakenne pitää huolen siitä, että oma voimasi ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun kuulumattomat asiat ja energiat ulkopuolellasi. 
 
AuraTransformaatio™-hoito käynnistää oman voimasi eli henkienergiasi sulautumisen osaksi keho-mieli järjestelmääsi, jolloin keho, mieli ja energia, josta koostut, sulautuvat “yhdeksi kokonaisuudeksi”.  Näin olet jatkuvasti itsessäsi, ilman sinuun kuulumattomia asioita ja energioita. Sinun on helpompi ottaa vastuu omasta elämästäsi ja päättää, millä tavalla haluat viedä asioita elämässäsi eteenpäin.
 
Hoito käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kasvu- ja kehittymisprosessin, jonka aikana oma tapasi elää ja toimia vahvistuu ja selkiytyy ja alat edetä tasapainoisella tavalla kohti sinulle oikeita asioita. AuraTransformaatio™ -hoidon seurauksena elämän pienet tai isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavia. Monet hoidossa käyneet kokevat itselleen oikeat ja sopivat asiat selkeämmin ja rehellisyys itseä kohtaan lisääntyy. Elämänilo kasvaa ja keskittyminen itselle tärkeisiin asioihin voimistuu. Hoidon jälkeen saat aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämän sinulle tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään vain kerran elämässä, eikä hoidon tai sen vaikutusten peruuttaminen ole mahdollista. Hoidon aikana asiakkaan perinteinen energiajärjestelmä tasapainottuu ennen oman voiman /henkienergian takaisin hakemista ja uuden ajan aurarakenteen muodostumista. Asiakkaan oma voima haetaan takaisin toisista ihmisistä, paikoista ja aikaisemman elämän tapahtumista, samalla kun asiakkaaseen kuulumaton energia poistuu sinne, mistä se on tullutkin. AuraTransformaatiossa™ saat takaisin kaiken sinulle kuuluvan energian ja henkilökohtaisen “voimasi” – sekä valo- että varjopuolesi. Hoidon jälkeen jokainen on vahvasti läsnä omassa kehossaan ja etenee elämässään tasapainon kautta eteenpäin.
 
AuraTransformaatio™ -hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™, joka työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa. Hoito on luottamuksellinen, yksilöllinen ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että valitset hoitajan, joka tuntuu sinulle omalta ja oikealta – kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta elämässäsi!
 
AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. AuraTransformaatio™ on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan muutoksia elämässään sekä työskentelemään muutoksen kanssa.
 
AuraTransformaatio™ hoidon tekemistä vältetään, kun asiakkaalla on päihderiippuvuus, mielenterveysongelmia tai masennus- ja mielialalääkitys. Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio™- hoidon aikana ja sen jälkeen elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä "pintaan". Tarkoitus on, että ihminen työstää ja oppii elämässään olevista vastoinkäymisistä ja asioista, käsittelee ne ja jatkaa omalla elämänpolullaan omaa potentiaaliaan hyödyntäen. Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteenkäyttöä, hoito voi nostaa pintaan asioita, joita ihminen ei ole vielä valmis työstämään tai läpikäymään. Tämän vuoksi hoito tehdään yleensä vaiheessa, jolloin esimerkiksi lääkkeen käytön lopettamisesta on kulunut vähintään 4 - 6 kuukautta.
Epäselvissä tilanteissa keskustele aina auravälittäjäsi™ kanssa ennen hoitoon tulemista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.