Heräsikö kysyttävää?

Mitä tapahtumaa, kurssia, koulutusta tai palvelua asiasi koskee

Auran tasapainotus

Hoidon kuvaus
AuraTransformaatio™ -hoidon jälkeen tehtävä auran tasapainotus voidaan tehdä useita kertoja varsinaisen AT –hoidon jälkeen. Yleensä asikkaalle suositellaan vähintään yhtä tasapainotuskertaa, mutta tarvittaessa tasapainotuksessa voi käydä useamminkin. Tavallisesti ihmiset käyvät tasapainotushoidossa 1 - 3 kertaa AuraTransformaatio™ -hoidon jälkeen.

Tasapainotus pitää sisällään seuraavia osa-alueita:

 • Lyhyt aloituskeskustelu siitä, millainen elämäntilanne asiakkaalla tällä hetkellä on ja milloin hän on saanut AT –hoidon ja / tai edellisen tasapainotuksen
 • Keskustellaan siitä, mihin asiakas erityisesti toivoo tasapainotuksen tuovan vastauksia, selkeyttä tms.
 • Varsinaisen tasapainotuksen kesto on yleensä 45 min - 1 tunti.  Hoidon aikana ”katsotaan”, missä vaiheessa asiakkaan kristallisoitumisprosessi on ja millä tavalla se on edennyt
 • Tarkistetaan tasapaino eri elementtien (tuli, vesi, ilma ja maa) välillä sekä aurassa että kehossa
 • Tarkistetaan tasapaino maskuliinisen ja feminiinisen energian välillä sekä keskustellaan esille nousevista asioista tai tasapainotuksen aikana ilmentyvistä tilanteista
 • Tasapainotetaan tarpeen mukaan elementtien välisiä suhteita, maskuliinisen ja feminiinisen energian välistä suhdetta sekä katsotaan, mihin suuntaan asiakas on etenemässä (omaan elämäntehtävään liittyvät ja linkittyvät asiat).
 • Jokainen tasapainotushoito on yksilöllinen!

Hoidon vaikutuksia:

 • Tasapainoisempi olo niin kehollisesti kuin energeettisesti
 • Tunne siitä, että on vahvasti omassa itsessään
 • Asioiden ja ajatusten selkiytyminen
 • Oman intuition vahvistuminen ja siihen luottaminen
 • Omien ajatusten ja käyttäytymisen välisen yhteyden (ykseyden) ymmärtäminen ja toimiminen tietoisesti sen mukaan

Ilmoittautumistiedot

Jaa tämä