Heräsikö kysyttävää?

Mitä tapahtumaa, kurssia, koulutusta tai palvelua asiasi koskee

AuraTransformaatio™ - hoito

Hoidon Kuvaus
AuraTransformaatio™ edistää oman voimasi ja energiasi käyttöä ja hyödyntämistä päivittäisessä elämässäsi. Hoidon idea on tarjota nopea mutta hallittu muutos ja tietoisuuden laajentuminen. Tietoisuuden laajentuessa ja henkienergiasi sulautuessa osaksi kehoasi, löydät omat vahvuusalueesi ja potentiaalisi, joiden myötä sinun on helpompi suunnata tasapainoisesti eteenpäin kohti sinulle tärkeitä asioita. 
 
AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä hoito, joka aktivoi uuden ajan energian virtaamista kehoosi ja kehossasi. Se saa aikaan pysyvän ja merkittävän muutoksen tietoisuudessasi, joka puolestaan auttaa sinua luomaan luonnollisen ja pysyvän yhteyden vaikuttavuutesi, elinvoimasi ja intuitiosi välillä. 
 
AuraTransformaatio™ on kontaktihoito, jossa hoitaja toimii ns. ankkurina ja maadoittajana, kun asiakkaan oma energiajärjestelmä muuntautuu uudelleen uuden ajan energioihin hoitajan antamaa ohjausta apuna käyttäen. 
 
Hoito on kestoltaan noin kolme tuntia ja vaikka se etenee tiettyjen periaatteiden mukaisesti, on hoito jokaisen asiakkaan kohdalla sisällöltään aina hyvin yksilöllinen.
 
Hoidon vaikutuksia
AuraTransformaatio™ ja sen seurauksena laajeneva tietoisuutesi vaikuttavat sinuun monella tavalla. Hoito nostaa henkilökohtaista energiatasoasi merkittävästi, sillä kehosi ja energiasi sulautuvat ns. kristallisoitumisprosessin myötä yhdeksi kokonaisuudeksi.
 
Kun olet omassa voimassasi, joka on kiinteä osa kehoasi, elämäsi pienet tai isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavia. AuraTransformaatio™ – hoidon jälkeen koet selkeämmin sinulle oikeat ja sopivat asiat ja olet rehellisempi itsellesi. Tämä vapauttaa energiaasi, joka virtaa sinussa entistä paremmin. Elämänilosi lisääntyy, elinvoimasi vahvistuu ja pystyt keskittymään paremmin sinulle tärkeisiin asioihin.
 
AuraTransformaatio™ on ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseen ja laajentamiseen samalle värähtelytasolle ympärillämme olevien, uuden ajan energioiden kanssa. AuraTransformaatio™ auttaa energiajärjestelmääsi vastaanottamaan indigo- ja kristallienergiat, jotka lapsilla ja nuorilla jo ovat. Energiajärjestelmäsi “päivittyminen” ja tasapainottuminen uuden ajan energioihin edistää fyysisen kehon kykyä ja kapasiteettia muuntaa indigo- ja kristallienergiat käytännön teoiksi ja toiminnaksi.
 
AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. 
 
AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään vain kerran elämässä ja hoidon tai sen vaikutusten peruuttaminen ole mahdollista. 
 
AuraTransformaatio™ –hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™. Hän työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa, joka edistää energiajärjestelmän muuntumista uuden ajan energioihin asiakkaalle sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 
 

Ilmoittautumistiedot

Jaa tämä