Heräsikö kysyttävää?

Mitä tapahtumaa, kurssia, koulutusta tai palvelua asiasi koskee

Elementtitietoisuus-kurssi (2 päivää)

Kahden päivän elementtikurssi / Elementtitietoisuus
 
Uusi ja mullistava profiilimäärityksen metodi, joka yhdistää klassisen henkilöprofiloinnin ja henkisen tietoisuuden – tarkka, helppo ja intuitiivinen metodi, jonka tulet muistamaan aina!
 
Kahden päivän kurssilla opit
 
- ymmärtämään sekä itseäsi että muita helpolla ja intuitiivisella tavalla
- neljä peruselementtiä, jotka linkittyvät osaksi sinua ja muita, sekä minkä vuoksi tietyntyyppiset ihmiset käyttäytyvät ja ilmaisevat itseään juuri tietyillä tavoilla
- kommunikoimaan muiden kanssa heidän elementtikombinaationsa huomioiden, jolloin oma kommunikointisi tehostuu ja väärinymmärrykset vähenevät
- opit huomaamaan muiden ihmisten ominaisuuksia heidän kasvoistaan, kehoistaan, liikkeistään, ilmeistään, puheestaan ja käyttäytymisestä
- ymmärtämään millaiset työprofiilit, alueet ja alat sopivat sinulle parhaiten
- millaisten ihmisten kanssa työskentelet parhaiten ja miksi ympärilläsi olevat ihmiset ovat juuri tietyn tyyppisiä
- hyödyntämään olemassa olevaa potentiaalisasi kokonaisvaltaisemmin niin työssä kuin yksityiselämässäsi
 
Kun olet oppinut nämä asiat, voit hyödyntää niitä aina!
 
Elementtitietoisuus kurssiohjaajat Suomessa: Johanna Saari & Harriet Ekman-Salonen
 
Aikataulu
1. päivä klo. 10.00-17.30
2. päivä klo. 9.00-18.00
 
Paikka: NLP - Akatemia, Päivänkakkarantie 10 (Kaitaa), Espoo
Hinta/päivä/ henkilö 695,00 € / hlö (alv 24% sis. hintaan) Hintaan sisältyy opetus, kurssimateriaali, kurssitodistus, lounas sekä tee- ja kahvitarjoilut
 
 
Kurssisisältö:
Persoonallisuusmittari four element profile™ perustuu neljän elementin tulen, veden, maan ja ilman ominaisuuksien ymmärtämiseen. Nämä elementit esiintyvät jokaisessa meissä erityyppisinä tasapainoina ja vahvuuksina. Elementit tuli, vesi, maa ja ilma ovat tärkeitä fyysiselle elämälle, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että nämä neljä elementtiä ovat integroituneet myös osaksi tietoisuuttasi ja persoonallisuuttasi.
Kun kaikki elementit ovat sulautuneet osaksi sinua, se tuo kokonaisuuden ja tasapainon tunteen ympärillesi, edistäen omaa henkilökohtaista kasvuasi ja kehitystäsi.  
Eri elementtien erot oivaltamalla, ymmärrät myös ympäristöäsi paremmin ja se vaikuttaa aina positiivisesti kykyysi kommunikoida. Saat parempia tuloksia toimiessasi yhdessä muiden kanssa, sekä henkilökohtaisella, että ammatillisella tasolla. 
 
Tuli edustaa henkilökohtaista paloasi ja sisäistä viisauttasi.
Vesi henkilökohtaista flowta ja kykyä olla tasapainossa kaikilla tasoilla.
Maa ilmentää henkilökohtaista ilmaisuasi sekä fyysistä ympäristöäsi päivittäisessä elämässä.
Ilman elementti edustaa kykyäsi käyttää maalaisjärkeä, käytännön taitoja, ihmistuntemusta, inspiraatiota, luovuutta sekä visiointikykyä.
 
Kurssipäivät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja voit valita 1-päiväisen peruskurssin tai 2 - päiväisen laajennetun elementtitietoisuus- kokonaisuuden. Voit käydä kurssikokonaisuuden toisen päivän (jatkokurssi) halutessasi myös myöhemmin. 
 
Peruskurssi (1. päivä)
Sisältö ja tavoitteet
Peruskurssilla saat tiedot koskien neljää elementtiä; tuli, vesi, maa ja ilma, minkä avulla pystyt kurssin päättyessä ymmärtämään, mitä elementtiyhdistelmiä sinussa itsessäsi on. Opit tunnistamaan myös elementit perheenjäsenissä ja läheisissä ystävissä sekä ihmisissä, joiden elementit ovat näkyvästi esillä.
 
Opit jokaisen elementin ominaisuuksista ja käyttäytymismalleista mm. sen, millä tavalla ne ilmaisevat esim. iloa, surua ja vihaa. Opit myös, kuinka elementit tulevat esille liikkeissä, puheessa, henkilön karismassa jne. Saat myös tietoa siitä, millä tavalla oma elementtikombinaatiosi toimii paremmin.
 
Kurssipäivän päättyessä on mahdollisuus opetella lukemaan toisten elementtejä ja saada analyysi myös itsestäsi. Osallistuminen tähän harjoitukseen on vapaaehtoista.
Kurssipäivä sisältää runsaasti sekä teoriaa että harjoituksia, jotka vahvistavat oppimista ja tiedon määrää monipuolisesti neljästä elementistä.
Huomaa, että peruskurssin antamat tiedot ovat edellytys jatkokurssiin osallistumiselle.
 
Aikataulu: 10.00-17.30
Kouluttaja: four element profile™ -partneri Johanna Saari
Paikka: NLP - Akatemia, Päivänkakkarantie 10 (Kaitaa), Espoo
Hinta/päivä/ henkilö: 350,00 € / hlö (alv 24% sis. hintaan) Hintaan sisältyy opetus, kurssimateriaali, todistus, lounas, tee/ kahvi, hedelmiä ja pientä välipalaa
 
Jatkokurssi (2. päivä)
Sisältö ja tavoitteet
Jatkokurssipäivän aikana syvennytään siihen, millä tavalla kaikkia neljää elementtiä ilmaistaan ja miten yksittäiset elementit reagoivat erilaisissa tilanteissa esim. stressi, asioiden tärkeysjärjestys, vanhemmuus, paineensietokyky jne. Saat siis entistä paremman käsityksen siitä, kuinka ihmiset toimivat ja ilmentävät neljää elementtiä.
 
Opit lukemaan eri elementtejä ihmisten ilmeistä, eleistä ja kehonkielen kautta sekä erottamaan elementeille tyypillisiä piirteitä kasvoissa, esimerkiksi nenän tai suun muodon mukaan. Jokainen elementti ilmaisee itseään eri tavalla kasvoissa ja kehossa. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet huomata ihmisen elementtiyhdistelmiä kasvoihin ja kehoon perustuvien havaintojen pohjalta, mikä laajentaa käsitystäsi erilaisista ihmisistä ja erilaisten ihmisen kanssa toimimisesta.
Kurssi sisältää laajan teoriaosuuden, esimerkkejä, keskustelua sekä kuva- ja videoharjoituksia.
 
Kun ymmärät millä tavalla muiden ihmisten elementtiyhdistelmiä voi ”lukea ja nähdä", opit myös, miten eri elementtiyhdistelmiä omaavien henkilöiden kanssa on hyvä kommunikoida. Saat näin parhaan hyödyn vuorovaikutustilanteista ja pystyt paremmin kertomaan muille, mitä tarkoitat.
 
Päivän aikana paneudutaan myös siihen, kuinka eri elementtejä voi integroida osaksi omaa toimintaa ja käyttäytymistä. Päivä päättyy harjoitukseen, jossa kaikilla kurssin osallistujilla on mahdollisuus testata osaamistaan muiden kurssilaisten elementtiyhdistelmiä tarkastelemalla. Osallistuminen tehtävään on vapaaehtoista.
 
Aikataulu: 9.00-18.00
Kouluttaja: four element profile™ -partneri Johanna Saari
Paikka: NLP - Akatemia, Päivänkakkarantie 10 (Kaitaa), Espoo
Hinta/päivä/ henkilö: 395,00 € / hlö (alv 24% sis. hintaan) Hintaan sisältyy opetus, kurssimateriaali, todistus, lounas, tee, kahvi, hedelmiä ja pientä välipalaa
 
 
Kurssiviikonloput, suomenkieliset kurssit 2017: 22.-23.04.2017, 18.-19.11.2017 
 
Kouluttaja: four element profile™ -partneri Johanna Saari 
 
Paikka: NLP - Akatemia, Päivänkakkarantie 10 (Kaitaa), Espoo    
 
Hinta /päivä/ henkilö: 695,00 € / hlö (alv 24% sis. hintaan) - mikäli mukanasi kurssille ilmoittautuu toinen hlö, kurssihinta Sinulle on 595,00 € (sis.alv 24%). Hintaan sisältyy opetus, kurssimateriaali, todistus, lounas, tee/ kahvi, hedelmiä ja pientä välipalaa                                                                                                 
 
Sopimusehdot Elementtitietoisuus- kursseille:                                                                                                                                                                                                                                   
Ilmoittautuminen kurssille on sitova! 
 
Peruutusehdot
Mikäli perut osallistumisesi kurssille viimeistään 28 päivää ennen kurssin alkua, palautamme puolet (50%) kurssimaksusta. Mikäli perut osallistumisesi kurssille 14 päivää ennen kurssin alkua tai myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta lainkaan. 
 
Jos kurssin-/workshopin peruutus johtuu sairaudesta, on siitä esitettävä lääkärintodistus, jolloin palautamme kurssimaksun ja siihen mahdollisesti liittyvät muut maksut (ruokailu, kurssimateriaali ym.) kokonaisuudessaan. 
 
Olen lukenut ja ymmärtänyt, että kaikki tieto ja informaatio, jonka kurssilla tai workshopissa saan, on suojattu tekijänoikeuslailla ja minulla on oikeus käyttää ja hyödyntää saamaani tietoa yksityisesti omassa elämässäni. Materiaalin käyttö kokonaaan tai osittain julkisesti tai omaan työhön liittyen luennoilla, kursseilla tms. on kielletty.  Materiaalin kaikki käyttöoikeudet kuuluvat SennovPartners Internationalille. 
Olen lukenut ja ymmärtänyt, että minulla ei ole lupa äänittää/ kuvata kurssilla tai workshopissa mitään, ilman Anni tai Carsten Sennovin tai kurssia /workshoppia vetävän four element profile™ partnerin kirjallista lupaa. 
 
Ymmärrän ja hyväksyn, että itselläni on täysi vastuu kurssille tai workshoppiin osallistumisesta, enkä voi nyt tai myöhemmin haastaa tai syyttää Anni tai Carsten Sennovia tai kurssia / workshopia vetävää four element profile partneria™  seurauksista, joita kurssille/workshopille osallistumisestani mahdollisesti seuraa.
Ymmärrän ja hyväksyn, että kaikki kurssilla/workshopissa käytettävä materiaali on tekijänoikeuslailla suojattu. Valokuvaaminen, materiaalin kopioiminen mekaanisesti tai jäljentämällä, joko kokonaan tai osittain on Tanskan tekijänoikeuslain mukaan kielletty ilman four element profile ™ konseptin kehittäjien Anni ja Carsten Sennovin kirjallista lupaa. Materiaali on tarkoitettu koulutuskäyttöön ja on osa four element profile™ konseptin viitekehystä. Anni ja Carsten Sennovin lisäksi ainoastaan four element profile™ partnerit ovat oikeutettuja käyttämään materiaalia koulutuskäytössä.  Kurssilaisena minulla on oikeus hyödyntää ja käyttää materiaalia henkilökohtaiseen elämääni, mutta ei lainkaan kaupallisiin tarkoituksiin.  
 
Ilmoittautuessani kurssille tai workshoppiin ja ostaessani kurssin verkkokaupasta tai muuta kautta, hyväksyn nämä yllämainitut ehdot.
 
 

Ilmoittautumistiedot

Jaa tämä