Taustaa AuraTransformaatiosta™ ja auravälittäjä™ -kurssit

AuraTransformaation™ kehittäjä, tanskalainen Anni Sennov syntyi vuonna 1962 ja aloitti uransa alun perin rahoitusalalla. Vuonna 1993 hän perusti oman, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa tarjoavan vastaanoton.
 
Vuoteen 1996 menessä Anni oli itse sairastanut vuosia ja kärsinyt mm. erilaisista iho-oireista saamatta apua sen enenpää virallisen kuin vaihtoehtoisten hoitomuotojenkaan kautta. Noiden vuosien aikana Anni paneutui intensiivisesti uuden aikakauden energioihin ja sai tietää lisää lapsissa jo tuolloin ilmentyvistä uuden ajan energioista ja tulevaisuuden ihmisen aurarakenteesta. 90 – luvun puolivälissä kenelläkään Skandinaviassa ei ollut vielä vastaavaa tietoa ja Annin täysin uudenlainen, ennakkoluuloton ajatusmaailma auran sopeuttamisesta uuden aikakauden energioihin Auratransfromaatio™-hoidon avulla kohtasi aluksi vastustusta.
 
Vastustuksesta huolimatta Tanskassa monet selvänäköiset - ja enegiahoitoja antavat ihmiset saivat nopeasti apua erilaisiin ongelmiinsa AuraTransformaato™ -hoidon kautta. Kun tieto hoidosta alkoi lisääntyä, myös ihmiset Norjassa ja Ruotsissa kiinnostuivat siitä. Tällä hetkellä Skandinavian lisäksi AuraTransformaatio™ on levinnyt Suomeen, Viroon, Englantiin, Ranskaan sekä Saksaan ja Tsekkeihin. Myös Euroopan ulkopuolella mm. Japanissa ja Yhdysvalloissa esiintyy kiinnostusta tätä ainutkertaista hoitomuotoa kohtaan.
 
Anni Sennov on myös ympäri Eurooppaa pidettävien auravälittäjä™ - koulutusten perustaja ja työskentelee auravälittäjäohjaajien™ kanssa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Virossa, Englannissa, Ranskassa sekä vuodesta 2016 alkaen myös U.S.A:ssa. Suomessa Anni tekee yhteistyötä mm. sertifiodun auravälittäohjaaja™ Johanna Saaren sekä auravälittäjä™ Susanne Broändan kanssa.
 
Anni Sennov on selvänäköinen neuvonantaja ja kansainvälinen luennoitsija. Hän on kirjoittanut  22 kirjaa, jotka käsittelevät mm. uuden ajan energiaa ja tietoisuutta, AuraTransformaatiota™, henkilökohtaista kehittymistä, uuden ajan lapsia ja ihmissuhteita. Anni on nuoresta saakka ollut erittäin lahjakas ymmärtämään ja hahmottamaan selvänäköisesti ihmisten persoonaa ja tietoisuutta koskevia asioita. Hänen menestyksensä neuvonantajana, näkijänä, kouluttajana ja kirjailijana perustuu yhä edelleen erittäin suoraan lähestymistapaan. Näin sen vuoksi, koska Anni haluaa saada ihmiset tietoisella tasolla havaitsemaan oman elämänsä kannalta keskeisiä asioita, jotta mahdolliset muutokset ja jokaisen henkilökohtainen kehittyminen voi lähteä liikkeelle optimaalisella tavalla.
 
Lisää tietoa: www.annisennov.com
 
 
Auravälittäjäkurssit™
 
Auravälittäjäkurssi™ on 4,5 päivän intensiivinen koulutus, jonka aikana osallistujat saavat kaiken sen tietotaidon, jota AuraTransformaatio™-hoitojen ja tasapainotusten tekeminen onnistuneesti edellyttää.
 
Kuka voi osallistua kurssille?
 
•  Henkilöt, joilla on kiinnostusta ja herkkyyttä työskennellä itsensä, toisten ihmisten ja/tai
 laajemmalti yhteisönsä kanssa kehittämällä ja laajentamalla uuden ajan tietoisuutta.
 
•  Henkilöt, jotka haluavat parantaa omia kykyjään, elämänhallintaansa ja yleistä
 elämänlaatuaan.
 
•  Henkilöt, jotka haluavat auttaa muita synkronoimaan ja päivittämään energiansa uuden ajan energioihin.
 
•  Henkilöt, jotka haluavat integroida AuraTransformaatio™-hoidot osaksi jo olemassa
olevaa liiketoimintaansa tai keskittyä työssään yksinomaan Aura- Transformaatio™- hoitoihin.
 
Kurssille osallistuvan omasta hoidosta  on hyvä olla vähintään 2 kuukautta ennen auravälittäjä-kurssille tuloa.
 
Mitä auravälittäjäkurssilla™ tapahtuu?
 
Saamansa teoreettisen tietopohjan lisäksi osallistujat läpikäyvät intensiivisen jakson, jonka vaikutukset tuntuvat niin kehossa kuin energiatasollakin. 
Kursseilla käsitellään neljän elementin (tuli, vesi, maa ja ilma) uusien ominaisuuksien integroimista ja tasapainottamista aurassa ja kehossa. Tämä liittyy myös kristallisoitumisprosessiin (henkienergia sulautuu osaksi fyysistä kehoa sekä auraa), joka käynnistyy AuraTransformaatio™-hoidon seurauksena. Kurssin aikana saat laajan käsityksen mm. tasapainon kautta etenemisen merkityksellisyydestä, planeettojen vaikutuksista ihmisiin, sekä siitä, kuinka voimme ylläpitää energeettistä omavaraisuuttamme. Lisäksi saat käytännön neuvoja ja ohjeita erilaisten asiakkaiden kanssa työskentelyä varten.
 
Jakso 1 (1. päivä)
 
Kurssi alkaa henkilökohtaisella konsultaatiolla, joka kestää 3½-4 tuntia, jolloin mm. oma elämäntehtävä alkaa selkiytyä. Kurssilaisen oma kristallilähde ja -potentiaali, joiden avulla auravälittäjänä™ toimiminen on mahdollista avautuut ja aktivoituu, jonka jälkeen on valmis kurssin toiseen, teoreettiseen ja käytännölliseen osioon.
 
Jakso 2 (päivät 2-5)
 
Kurssin toinen osa järjestetään yleensä 4 – 8 hengen pienryhmissä. Kurssin vetäjänä toimii sertifioitu auravälittäjäohjaaja™ Johanna Saari. Mikäli kurssilla on yli 6 osallistujaa, mukana voi olla myös 1–2 muuta auravälittäjäohjaajaa™ tai avustaja. Kurssin teoreettinen materiaali käydään läpi sekä ryhmässä että itsenäisen opiskelun kautta. Kurssiin sisältyy myös osio, jossa työskennellään ammattimaisesti asiakkaiden kanssa kurssivetäjän valvonnassa. Tämän vuoksi jokainen kurssilainen hankkii kurssille ns. "oman hoitoasiakkaan".
 
Jakso 3 (seuraavat 2 kuukautta)
 
4,5 päiväistä intensiivikurssia seuraa noin kahden kuukauden työskentelyjakso, jonka aikana auravälittäjä™ saa tukea AuraTransformaatio™-hoitojen tekemiseen ja vastauksia kysymyksiinsä puhelimitse ja sähköpostitse auravälittäjäohjaajaltaan™.
 
Kurssiin sisältyvään aloituspakettiin kuuluu:
 
•  Käyntikortit AuraTransformaatio™ –logolla (painovalmiina pdf-muodossa)
 
•  AuraTransformaatio™–esite (painovalmiina, pdf-muodossa)
 
•  Luento- ja esittelymateriaalit (power point -muodossa)
 
• suomenkielisen kirjallisuuspaketin, johon kuuluu kaikki Anni Sennovin suomennetut kirjat – huom kirjat saa, kun on hyväksytty kurssille ja kirjallisuuspaketti on luettava ennen kurssin alkua! 
 
•  Henkilökohtainen auravälittäjä™–esittely www.auratransformation.fi sivustolle ja sen
rinnakkaissivustoilla (voimassaolo 2 vuotta)
 
Huomautus: AuraTransformaatio™ ei ole virallisesti hyväksytty tai rekisteröity vaihtoehtohoito.
 
 
Koulutuksen hinta: 2 800.00 EUR/henkilö (sisältää arvonlisäveron 24%)
 
Koulutukseen hakeminen:
 
 Koulutukseen voi hakea suoraan alla olevan linkin kautta:
 
  http://auratransformation.com/fi/kurssihakemus-auravalittajakurssille/
 
  tai lähettämällä sähköpostia: johanna.saari@joypack.fi
 
 Liitä vapaamuotoiseen hakemukseesi seuraavat tiedot:
 
- Hakemasi auravälittäjä™kurssin ajankohta
 
- Milloin ja keneltä olet saanut oman AuraTransformaatio™ -hoitosi?
 
- Kirjoita jotakin itsestäsi ja perustele, minkä vuoksi haluat tulla auravälittäjäksi™?
 
- Liitä mukaan lähiaikoina (AT –hoidon jälkeen otettu) sinusta otettu kasvokuva sekä omat yhteystietosi.