Taustaa AuraTransformaatiosta™ ja auravälittäjä™ -kurssit

AuraTransformaation™ kehittäjä, tanskalainen Anni Sennov syntyi vuonna 1962 ja aloitti uransa rahoitusalalla. Vuonna 1993 hän perusti oman, henkilökohtaista henkistä ohjausta ja neuvontaa tarjoavan vastaanoton.
 
1990-luvulla Anni sairasteli vuosia ja kärsi mm. erilaisista iho-oireista saamatta apua sen enenpää virallisen kuin vaihtoehtoisten hoitomuotojenkaan kautta. Noiden vuosien aikana Anni paneutui intensiivisesti uuden aikakauden energioihin ja sai tietää lisää lapsissa jo tuolloin ilmentyvistä uuden ajan energioista ja tulevaisuuden ihmisen aurarakenteesta. 90 – luvulla kenelläkään Skandinaviassa ei ollut vielä vastaavaa tietoa ja Annin täysin uudenlainen, ennakkoluuloton ajatusmaailma auran sopeuttamisesta uuden aikakauden energioihin Auratransfromaatio™-hoidon avulla kohtasi aluksi vastustusta.
 
Vastustuksesta huolimatta Tanskassa monet selvänäköiset - ja enegiahoitoja antavat ihmiset saivat nopeasti apua erilaisiin ongelmiinsa AuraTransformaatio™ -hoidon kautta. Kun tieto hoidosta alkoi lisääntyä, myös ihmiset Norjassa ja Ruotsissa kiinnostuivat siitä. Tällä hetkellä Skandinavian lisäksi AuraTransformaatio™ on levinnyt Suomeen, Viroon, Englantiin, Ranskaan, Saksaan ja Tsekkeihin. Myös Euroopan ulkopuolella mm. Japanissa ja Yhdysvalloissa kiinnostus tätä ainutkertaista hoitomuotoa kohtaan kasvaa jatkuvasti.
 
Anni Sennov oli selvänäköinen neuvonantaja ja kansainvälinen luennoitsija. Hän kirjoitti yli 30 kirjaa ja kirjasarjaa, jotka käsittelevät mm. uuden ajan energiaa ja tietoisuutta, AuraTransformaatiota™, henkilökohtaista kehittymistä, uuden ajan lapsia, ihmissuhteita sekä oman energian suojaamista. Anni oli nuoresta saakka erittäin lahjakas ymmärtämään ja hahmottamaan selvänäköisesti ihmisten persoonaa ja tietoisuutta koskevia asioita. Hänen menestyksensä neuvonantajana, näkijänä, kouluttajana ja kirjailijana perustui hänen suoraan tapaansa käsitellä asioita. Anni halusi saada ihmiset tietoisella tasolla havaitsemaan oman elämänsä kannalta keskeisiä asioita, jotta mahdolliset muutokset ja jokaisen henkilökohtainen kehittyminen voisi lähteä liikkeelle optimaalisella tavalla.
 
Anni Sennov oli ympäri maailmaa pidettävien auravälittäjä™ - koulutusten perustaja ja työskenteli sekä yksittäisten asiakkaiden, ryhmien, auravälittäjien™  ja auravälittäjäohjaajien™ kanssa Skandinaviassa, Suomessa, Englannissa sekä vuodesta 2016 alkaen myös U.S.A:ssa. Suomessa Anni teki yhteistyötä mm. auravälittäohjaaja™ Johanna Saaren, sekä auravälittäjä™ Susanne Broändan kanssa. Vuonna 2015 Anni sairastui parantumattomaan luusyöpään. Hän kamppaili pitkään sairautta vastaan ja huolimatta lääkäreiden antamista toivottomista arvioista, hän ei antanut sairaudelle periksi, vaan kirjoitti useita kirjoja myös sairastumisensa jälkeen ja työskenteli elämänsä loppuun saakka aktiivisesti miehensä Carsten Sennovin kanssa. Anni Sennov menehtyi heinäkuussa 2019 sairastettuaan lähes neljä vuotta. 
 
Anni Sennovin elämäntyö jatkuu maailmanlaajuisesti edelleen. Sadat auravälittäjät ympäri maailmaa työskentelevät jatkuvasti asiakkaidensa kanssa siirtäen aikuisia uuden ajan energioihin AuraTransformaatio™-hoidon avulla. Myös sinulla on mahdollisuus ottaa voimasi käyttöösi ja edetä vahvasti omalla tavallasi elämässäsi eteenpäin.
 
Lisää tietoa: www.annisennov.com
 
 
Auravälittäjäkurssit™
 
Auravälittäjäkurssi™ on 4,5 päivän intensiivinen koulutus, jonka aikana osallistujat saavat kaiken sen tietotaidon, jota AuraTransformaatio™-hoitojen ja tasapainotusten tekeminen onnistuneesti edellyttää.
 
Kuka voi osallistua kurssille?
 
•  Henkilöt, joilla on kiinnostusta ja herkkyyttä työskennellä itsensä, toisten ihmisten ja/tai
 laajemmalti yhteisönsä kanssa kehittämällä ja laajentamalla uuden ajan tietoisuutta.
 
•  Henkilöt, jotka haluavat parantaa omia kykyjään, elämänhallintaansa ja yleistä
 elämänlaatuaan.
 
•  Henkilöt, jotka haluavat auttaa muita synkronoimaan ja päivittämään energiansa uuden ajan energioihin.
 
•  Henkilöt, jotka haluavat integroida AuraTransformaatio™-hoidot osaksi jo olemassa
olevaa liiketoimintaansa tai keskittyä työssään yksinomaan Aura- Transformaatio™- hoitoihin.
 
Kurssille osallistuvan omasta hoidosta tulee olla vähintään 2 kuukautta ennen auravälittäjä-kurssille tuloa.
 
Mitä auravälittäjäkurssilla™ tapahtuu?
 
Saamansa teoreettisen tiedon lisäksi osallistujat läpikäyvät kurssin aikana intensiivisen prosessin, jonka vaikutukset tuntuvat niin kehossa kuin energiatasolla. Kurssilla läpikäydään AuraTransformaatio™-hoidossa käynnistyvää jokaisen henkilökohtaista kristallisoitumisprosessia (henkienergia sulautuu osaksi fyysistä kehoa sekä auraa). Tähän prosessiin linkittyy vahvasti myös neljän elementin (tuli, vesi, maa ja ilma) ominaisuuksien integroituminen ja tasapainottuminen aura - kehojärjestelmässä. Kurssin aikana kurssilainen saa laajan tietopaketin mm. tasapainon kautta etenemisen merkityksellisyydestä, eri ulottuvuuksien ominaisuuksista, planeettojen vaikutuksista ihmisiin, sekä siitä, kuinka ylläpitää energeettistä omavaraisuutta. Lisäksi jokainen kurssilainen saa käytännön hoitotilanteissa ohjausta ja neuvontaa  ja teoriaosuuksia käsiteltäessä laajan tietopaketin asiakkaiden kanssa työskentelyyn.
 
Jakso 1 (1. päivä)
 
Kurssi alkaa henkilökohtaisella konsultaatiolla, joka kestää 3½-4 tuntia. Konsultaation aikana mm. oma elämään liittyvät asiat ja tehtävät selkiytyvät ja vahvistuvat edelleen ja kurssilaisen oma kristallilähde ja -potentiaali, joiden avulla auravälittäjänä™ toimiminen on mahdollista avautuu ja aktivoituu. Henkilökohtaisen konsultaation jälkeen kurssilainen on valmis kurssin toiseen, teoreettiseen ja käytännön työhon painottuvaan osioon.
 
Jakso 2 (päivät 2-5)
 
Kurssin toinen osa järjestetään yleensä 4 – 8 hengen pienryhmissä. Kurssin vetäjänä toimii sertifioitu auravälittäjäohjaaja™ Johanna Saari. Mikäli kurssilla on yli 6 osallistujaa tai kurssi on kansainvälinen, mukana voi olla myös jo aikaisemmin valmistunut auravälittäjä™ tai avustaja. Kurssin teoreettinen materiaali käydään läpi sekä ryhmässä että itsenäisen opiskelun kautta. Kurssiin sisältyy myös osio, jossa työskennellään ammattimaisesti asiakkaiden kanssa kurssivetäjän valvonnassa. Tämän vuoksi jokainen kurssilainen hankkii kurssille oman hoitoasiakkaan.
 
Jakso 3 (seuraavat 2 kuukautta)
 
4,5 päiväistä intensiivikurssia seuraa noin kahden kuukauden työskentelyjakso, jonka aikana auravälittäjä™ saa tukea AuraTransformaatio™-hoitojen tekemiseen ja vastauksia kysymyksiinsä puhelimitse ja sähköpostitse auravälittäjäohjaajaltaan™.
 
Kurssiin sisältyvään aloituspakettiin kuuluu:
 
•  AuraTransformaatio™–esite (painovalmiina, pdf-muodossa)
 
•  Luento- ja esittelymateriaalit (power point -muodossa)
 
• suomenkielinen kirjallisuuspaketti, johon kuuluu kaikki Anni Sennovin suomennetut kirjat (kirjat saa, kun on hyväksytty kurssille ja kirjallisuuspaketti on luettava ennen kurssin alkua!)
 
•  Henkilökohtainen auravälittäjä™–esittely www.auratransformation.fi sivustolle ja sen 
rinnakkaissivustoilla (voimassaolo 2 vuotta)
 
Huomautus: AuraTransformaatio™ ei ole virallisesti hyväksytty tai rekisteröity vaihtoehtohoito.
 
 
Koulutuksen hinta: 2 800.00 EUR/henkilö (sisältää arvonlisäveron 24%)
 
Koulutukseen hakeminen:
 
 Koulutukseen voi hakea suoraan alla olevan linkin kautta:
 
 
  tai lähettämällä sähköpostia: johanna.saari@joypack.fi
 
 Jos lähetät hakemuksesi sähköpostitse Johannalle, kirjaa hakemukseesi seuraavat tiedot:
 
- Hakemasi auravälittäjä™kurssin ajankohta
 
- Milloin ja keneltä olet saanut oman AuraTransformaatio™ -hoitosi?
 
- Kirjoita jotakin itsestäsi, perheestäsi ja elämäntilanteestasi ja perustele, minkä vuoksi haluat tulla auravälittäjäksi™?
 
- Liitä mukaan lähiaikoina (AT –hoidon jälkeen otettu) sinusta otettu kasvokuva sekä omat yhteystietosi
 
Vuonna 2020 Suomessa järjestettävät auravälittäjä™-kurssit:
20.-23.3.2020, Koivu (Tervola)
18.-21.9.2020, Koivu (Tervola)
 
Vuonna 2020 valmiille auravälittäjille™ suunnatut sertifiointikurssit:
24.-26.1.2020, Koivu (Tervola)