Jordens Gyllene Tid

Jorden är vårt solsystems gemensamma utvecklingsplanet och centrum för integration och förmedling av alla planetenergier i solsystemet. Nu, efter Mayakalenders slut den 21:a december 2012, har tiden kommit för att Jorden själv kan ta över ansvaret för sin framtida utveckling, där den gyllene energin kommer att spela en mycket viktig roll.

Den gyllene energin och Jordens materialiseringskraft har under flera miljoner år legat gömd djupt inne i Jordens inre och väntat på att vi människor skulle bli redo att hantera kraften på ett konstruktivt sätt för att den ska kunna komma till glädje för både planeten Jorden och för mänsklighetens bästa. Nu är det äntligen dags!!!

Aktiveringen av energin kommer inifrån Jorden och när energin har aktiverats blir det mycket lättare för mänskligheten att förverkliga sin livsuppgift och sitt dharma.

Boken innehåller viktig information som hjälper dig att förstå hur du kan lyckas med just ditt dharma, eftersom man inte får lov att lyckas med någon annans…

Författarinnan Anni Sennov, är känd för sin träffsäkra klärvoajans. Hon har under årens lopp hjälpt många andligt sökande att finna deras rätta medvetandemässiga plattform i livet via sina böcker, kurser, workshops, föredrag, transformations webinarium och personliga sessioner.

Med denna, sin 22:a bok, välkomnar Anni Sennov dig till ”Jordens Gyllene Tid”, som ger dig en unik chans att bidra med all din kraft till glädje och gagn för både dig och den allmänna utvecklingen här på Jorden ♥

 

Author: Anni Sennov

Publishing company: Good Adventures Publishing
ISBN: 978-87-92549-77-8
Pages: 249

40,00 €

Jaa tämä