Lahjakortti AuraTransformaatio™ hoito

Hoidon kuvaus
 
AuraTransformaatio™
- hoito edistää oman voimasi ja energiasi käyttöä ja hyödyntämistä päivittäisessä elämässäsi. Hoidon idea on tarjota nopea, mutta hallittu muutos ja tietoisuuden laajentuminen. Tietoisuuden laajentuessa ja henkienergiasi sulautuessa osaksi kehoasi, löydät omat vahvuusalueesi ja potentiaalisi, joiden myötä sinun on helpompi suunnata tasapainoisesti eteenpäin kohti sinulle tärkeitä asioita. AuraTransformaatio™ tehdään vain kerran elämässä ja se auttaa sinua luomaan luonnollisen ja pysyvän yhteyden vaikuttavuutesi, elinvoimasi ja intuitiosi välillä.
 
AuraTransformaatio™ on kontaktihoito, jossa hoitaja toimii ns. ankkurina ja maadoittajana, kun asiakkaan oma energiajärjestelmä muuntautuu uudelleen uuden ajan energioihin hoitajan antamaa ohjausta apuna käyttäen.
Hoito on kestoltaan noin kolme tuntia ja vaikka se etenee tiettyjen periaatteiden mukaisesti, on hoito jokaisen asiakkaan kohdalla sisällöltään aina hyvin yksilöllinen.
 
Hoidon vaikutuksia
 
AuraTransformaatio™ ja sen seurauksena laajeneva tietoisuutesi vaikuttavat sinuun monella tavalla. Hoito nostaa henkilökohtaista energiatasoasi merkittävästi, sillä kehosi ja energiasi sulautuvat ns. kristallisoitumisprosessin myötä yhdeksi kokonaisuudeksi.
 
Kun olet omassa voimassasi, elämäsi pienet tai isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavia ja olet rehellinen itsellesi. Tämä vapauttaa energiaasi, joka voi nyt suuntautua entistä tehokkaammin sinulle oikeisiin ja tärkeisiin asioihin, jotka tukevat elämänpolkuasi ja asioita, joita olet tekemässä ja toteuttamassa täällä juuri nyt. AuraTransformaatio™ hoito itsessään ei muuta asioita elämässäsi, mutta lisää merkittävästi kykyäsi ja kapasiteettiasi ratkaista omaan elämääsi liittyviä asioita ja pulmatilanteita.
 
AuraTransformaatio™ on ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseen ja laajentamiseen samalle värähtelytasolle ympärillämme olevien, uuden ajan energioiden kanssa. AuraTransformaatio™ auttaa energiajärjestelmääsi vastaanottamaan indigo- ja kristallienergiat, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä lapsilla ja nuorilla jo on. Energiajärjestelmäsi “päivittyminen” ja tasapainottuminen uuden ajan energioihin edistää fyysisen kehon kykyä ja kapasiteettia muuntaa indigo- ja kristallienergiat käytännön teoiksi ja toiminnaksi elämässäsi. Samalla kehosi ympärille rakentuva uuden ajan aurarakenne pitää huolta siitä, että pysyt omassa voimassasi ja sinuun kuulumattomat asiat ulkopuolellasi.
 
AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon.
 
AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään vain kerran elämässä ja hoidon tai sen vaikutusten peruuttaminen ei ole mahdollista.
 
AuraTransformaatio™ –hoidon tekee aina koulutettu Auravälittäjä™. Hän työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa, joka edistää energiajärjestelmän muuntumista uuden ajan energioihin asiakkaalle sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 
350,00 €

Jaa tämä