top of page
Unknown-3.jpeg

Anni Sennov

AuraTransformaation™ kehittäjä Anni Sennov oli selvänäköinen neuvonantaja, kansainvälinen luennoitsija sekä kirjailija, joka kirjoitti uransa aikana yli 30 kirjaa.

 

Hänen kirjansa käsittelevät mm. henkisyyttä, tietoisuutta, itsensä kehittämistä, uuden ajan lapsia, AuraTransformaatiota™, ihmissuhteita, sekä oman energian suojaamista.

 

Annin kirjoista viisi on käännetty myös suomen kielelle. 

iStock-518136716.jpg

Anni Sennov (1962-2019)

1990-luvulla Anni sairasti vuosia erilaisia sairauksia saamatta apua sen enenpää virallisten, kuin vaihtoehtoisten hoitomuotojenkaan kautta. Noiden vuosien aikana hän paneutui intensiivisesti uuden ajan energioihin ja sai tietää lapsissa jo tuolloin ilmentyvistä tulevaisuuden energiarakenteista.

 

90 – luvulla kenelläkään Skandinaviassa ei ollut vielä vastaavaa tietoa ja sen vuoksi Annin täysin uudenlainen, ennakkoluuloton ajatusmaailma energiarakenteen tietoisesta päivittämisestä kohtasi aluksi vastustusta. Tanskassa monet selvänäköiset - ja enegiahoitoja antavat ihmiset saivat kuitenkin nopeasti apua erilaisiin ongelmiinsa AuraTransformaatio™ -hoidon kautta. Tällöin kiinnostus hoitoa kohtaan alkoi kasvaa myös Norjassa ja Ruotsissa. AuraTransformaatio™-hoitoa Anni alkoi tarjota 1996 ja muutama vuosi sen jälkeen käynnistyivät auravälittäjä™-kurssit, jotka mahdollistivat hoidon leviämisen 2000- luvun alussa myös muualle Skandinaviaan ja Eurooppaan.

 

Auravälittäjä™ - koulutusten lisäksi Anni työskenteli jatkuvasti yksittäisten asiakkaiden, ryhmien, auravälittäjien™  ja auravälittäjäohjaajien™ kanssa ympäri maailmaa. Yhdessä miehensä Carsten Sennovin kanssa hän perusti Good Adventures Publishing kirjakustantamon, sekä konsultointi ja valmennusyritys SennovPartnersin. Anni toimi näissä yrityksissä mm. konsulttina, itsensä kehittämisen, tietoisuuden ja energiatyön valmentajana ja kirjailijana. Anni ja Carsten kehittivät yhdessä myös erilaisia koulutuksia ja kursseja, mm. persoonallisuustyyppi mittariston ”Four element profile™. 

 

Anni Sennov oli nuoresta saakka erittäin lahjakas ymmärtämään ja hahmottamaan selvänäköisesti ihmisten persoonaa ja tietoisuutta koskevia asioita. Hänen menestyksensä neuvonantajana, näkijänä, kouluttajana ja kirjailijana perustui suoraan, mutta lempeään tapaan käsitellä ja esittää asioita. Anni halusi auttaa ihmisiä ymmärtämään ja tiedostamaan oman elämänsä kannalta keskeisiä voimavaroja ja haasteita, jotta mahdolliset muutokset ja henkilökohtainen kehittyminen lähtisi liikkeelle myös käytännön tasolla. 

 

Vuonna 2015 Anni sairastui parantumattomaan syöpään. Hän taisteli sitkeästi ja huolimatta sairauden huonosta ennusteesta, hän ei antanut sen lannistaa itseään. Vielä viimeisinä elinvuosinaankin Anni kirjoitti useita kirjoja ja työskenteli loppuun saakka aktiivisesti miehensä Carsten Sennovin kanssa. Anni Sennovin elämäntyö jatkuu maailmanlaajuisesti edelleen. Sadat auravälittäjät ympäri maailmaa työskentelevät jatkuvasti asiakkaidensa kanssa siirtäen ennen vuotta 1995 syntyneitä uuden ajan energioihin AuraTransformaatio™-hoidon avulla. Myös sinulla on mahdollisuus ottaa oma voima käyttöösi ja edetä vahvasti omalla tavalla elämässäsi eteenpäin.

Tällä hetkellä AuraTransformaatio™ ja auravälittäjä™-kurssit ovat levinneet Pohjoismaiden lisäksi Viroon, Englantiin, Ranskaan, Sveitsiin, Saksaan ja Tsekkeihin. Myös Euroopan ulkopuolella mm. Etelä-Afrikassa, Australiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa kiinnostus tätä ainutkertaista hoitomuotoa kohtaan kasvaa jatkuvasti. Anni Sennovin kuollessa kesällä 2019, koulutettuja auravälittäjiä™ oli jo noin 800 eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Unknown-5.jpeg
AuraTransformation_SIMPLE.jpg
bottom of page