top of page

Mitä on AuraTransformaatio™ ja tasapainotushoito

AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito ennen vuotta 1995 syntyneille aikuisille. AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen annettavassa tasapainotushoidossa voivat käydä myös vuoden 1995 jälkeen syntyneet.

AuraTransformaatio

Kuuntele ilmainen AuraTransformaatio™ - info tallenne 04/2022 / Kesto 1h 11min

Tallenteen passcode: 0@G$%eQ$

iStock-518777200.jpg

Kuuntele ilmainen AuraTransformaatio™-ilta -tallenne 6.5.2021 / Kesto 1h 54min
Totuuden etsijät / Token tube

iStock-1133301909.jpg

AuraTransformaatio™ -hoito

AuraTransformaatio™ on ns. siirtymäajan hoito ja ensisijaisesti työkalu oman energiatason pysyvään nostamiseen ja tietoisuuden laajentamiseen. Hoito aktivoi ja mahdollistaa perinteisen energiajärjestelmämme päivittymisen uuden ajan energioihin, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä jo on. Hoito käynnistää uuden ajan -, sekä uusien vielä tulossa olevien energioiden vapaan, mutta hallitun virtaamisen kehossasi. Kehosi ympärille muodostuva suojaava ja tasapainottava aurarakenne pitää huolen siitä, että oma voimasi ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun kuulumattomat asiat ja energiat ulkopuolellasi. 

 

Hoidon jälkeen alkava kristallisoitumisprosessi tarkoittaa sitä, että oma voimasi eli henkienergiasi alkaa sulautua osaksi keho-mieli järjestelmääsi.  Näin olet jatkuvasti tietoisena kehossasi, ilman sinuun kuulumattomia asioita ja energioita. Sinun on helpompi ottaa vastuu omasta elämästäsi ja päättää, millä tavalla haluat viedä asioita elämässäsi eteenpäin.

 

Hoito käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kasvu- ja kehittymisprosessin, jonka aikana oma tapasi elää ja toimia vahvistuu ja selkiytyy ja alat edetä tasapainoisella tavalla kohti sinulle oikeita asioita. AuraTransformaatio™ -hoidon seurauksena elämän pienet tai isommatkin haasteet ovat helpommin hallittavia. Monet hoidossa käyneet kokevat itselleen oikeat ja sopivat asiat selkeämmin ja rehellisyys itseä kohtaan lisääntyy. Elämänilo kasvaa ja keskittyminen itselle tärkeisiin asioihin voimistuu. Hoidon jälkeen saat aivan uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämän sinulle tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

AuraTransformaatio™ –hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään kerran elämässä ja muutos on pysyvä. Hoidon ensimmäisen vaiheen aikana asiakkaan perinteinen energiajärjestelmä tasapainotetaan ja monet itseen kuulumattomat energiat palautuvat takaisin sinne, minne ne kuuluvat. Sen jälkeen oma henkienergia voi saapua takaisin ja oma potentiaali ja tietoisuus elämän mukanaan tuomista mahdollisuuksista avautuu. Hoidon loppuvaiheessa kehon ympärille rakentuu uuden ajan vahva, magneettinen ja maadoittava aurarakenne. AuraTransformaatiossa™ saat takaisin kaiken sinulle kuuluvan energian ja henkilökohtaisen voimasi – sekä valo- että varjopuolen. Hoidon jälkeen jokainen on vahvasti läsnä omassa kehossaan ja etenee elämässään tasapainon kautta eteenpäin. 

 

AuraTransformaatio™ -hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™, joka työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa. Hoito on luottamuksellinen, yksilöllinen ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että valitset hoitajan, joka tuntuu sinulle omalta ja oikealta – kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta elämässäsi!

 

AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksien hoitoon. AuraTransformaatio™ on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan muutoksia elämässään, sekä työskentelemään tasapainoista elämää tavoitteena pitäen.

 

AuraTransformaatio™ hoidon tekemistä vältetään, kun asiakkaalla on päihderiippuvuus, mielenterveysongelmia tai masennus- ja mielialalääkitys. Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio™- hoidon aikana ja sen jälkeen elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä pintaan. Tarkoitus on, että ihminen työstää ja oppii elämässään olevista vastoinkäymisistä ja haasteista, käsittelee ne ja jatkaa omalla elämänpolullaan eteenpäin. Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteenkäyttöä, hoito voi nostaa pintaan asioita, joita ihminen ei ole vielä valmis työstämään tai läpikäymään. Tämän vuoksi hoito tehdään yleensä vaiheessa, jolloin esimerkiksi lääkkeen käytön lopettamisesta on kulunut vähintään 4 - 6 kuukautta.

Epäselvissä tilanteissa keskustele aina auravälittäjäsi™ kanssa ennen hoitoon tulemista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

iStock-954256978.jpg
iStock-526831548.jpg

Auran Tasapainotus™ -hoito

Kaikille AuraTransformaatio™- hoidossa käyneille suositellaan tasapainotushoitoa. Tämä johtuu siitä, että keho-mieli-energiajärjestelmä käy usein hoidon jälkeen "ylikierroksilla" henkienergian sulautuessa fyysiseen kehoon.

AuraTransformaation™ jälkeen tehtävä tasapainotushoito on tarpeen, jotta uuden energiajärjestelmän kehittyminen lähtee sujuvasti käyntiin. Tasapainotuksessa koko energiajärjestelmä tarkistetaan ja tasapainotetaan peruselementtien (tuli, vesi, maa, ilma) ja jokaisen oman henkienergian yhteistyöskentelyä vahvistamalla. Uutta energiarakennetta tasapainottaessa huomioidaan myös maskuliininen ja feminiininen olemuspuoli. 

Jokaisen yksilöllinen tapa ilmentää itseään ja toimintaansa paranee usein tasapainotuksen myötä. Sekä kehoon, että auraan integroidut neljän elementin energiat, jotka edustavat oman voimamme eri puolia, ohjautuvat toimimaan keskinäisesti harmonisella tavalla. Elementeistä tuli edustaa inspiraatiota, elämänhalua ja sisäistä viisautta. Vesi ilmentää tunnemaailmaa, virtausta ja sosiaalisia suhteita. Maa luo rakenteen, maadoituksen ja auttaa meitä manifestoimaan asiat näkyvälle, fyysiselle tasolle. Ilman elementti tuo meille ideat, visiot, ajatukset, sekä kommunikaatioon liittyviä asioita.

Tasapainotushoito suositellaan tehtäväksi ainakin kerran, noin 2 viikkoa - kuukausi AuraTransformaation™ jälkeen. Tasapainotushoitoon voi tulla ensimmäisen tasapainotuksen jälkeenkin, mikäli olo tuntuu väsyneeltä tai levottomalta, elämäntilanne on stressaava ja oma toimintakyky pienempi kuin tavallisesti. Välillä osa tulee tasapainotukseen myös sen vuoksi, että haluaa tietää, millä tavalla oma prosessi etenee ja mitä voi itse tehdä, jotta asiat menevät toivottuun suuntaan.

Ne, jotka ovat syntyneet vuonna 1995 tai sen jälkeen, eivät tarvitse AuraTransformaatiota™, mutta hyötyvät usein tasapainotushoidosta. Indigoihmiset voivat reagoida herkästi ympäristöönsä ja heille on toisinaan haastavaa ylläpitää sisäistä tasapainoa. Hoidossa käyminen vahvistaa heidän kykyään pysyä tasapainossa ja vähentää kuormituksen tunnetta, jota ympäristö voi heille aiheuttaa. Tasapainotus auttaa myös palauttamaan rauhan ja luottamuksen tunteen siitä, että asiat järjestyvät. Tämän vuoksi myös kristalli- ja kristalli-kulta ihmiset, jotka ovat syntyneet vuonna 2009 ja sen jälkeen nauttivat tasapainotuksesta ja energioiden hienosäädöstä. 

Tasapainotus ei rajoitu vain yllämainittujen tekijöiden tasapainotukseen, vaan hoidon aikana on mahdollista vastaanottaa lisää omaa tietoisuutta, joka integroituu uuden ajan energiarakenteeseen kristallisoitumisprosessin edetessä. Tasapainotuksessa voi periaatteessa tapahtua mitä tahansa, mikä vahvistaa tasapainon kautta etenemistä ja sinulle oikeiden asioiden tekemistä.

AuraTransformaatio

Unknown-5.jpeg
AuraTransformation_SIMPLE.jpg
bottom of page