top of page

AuraTransformaatio™ on hoitomuoto, joka aktivoi uuden aikakauden energian virtaamista kehossasi. Lyhyesti sanottuna se antaa pysyvän, tietoisuutta laajentavan muutoksen, vahvistaen yhteyttä karisman, ajattelun, intuition ja fyysisen toiminnan välillä.

 

AuraTransformaatiolla™ ja sitä seuraavalla tietoisuuden laajentumisella on monia etuja sekä yksilölle itselleen että hänen ympäristölleen.  

 

AuraTransformaatio™ voimistaa huomattavasti toimintakykyämme ja vaikuttaa siten myös fyysiseen olemukseemme. tällöin elämän pienet tai isommatkin haasteet tuntuvat vähemmän häiritseviltä ja helpommin hallittavilta. AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen emme enää alitajuisesti ruoki mielessämme sellaisia asioita, jotka eivät vastaa todellista näkemystämme. Tämä vapauttaa energiaamme, joka saattoi aikaisemmin olla patoutunutta, pysähtynyttä tai jähmeää. Olemme hoidon jälkeen todennäköisesti myös iloisempia ja pystymme keskittymään meille tärkeisiin asioihin paremmin.

 

AuraTransformaatio™ ei ole pelkkä parantava hoito, vaan ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseksi ja laajentamiseksi samalle värähtelytasolle ympärillämme olevien, uuden aikakauden energioiden kanssa.

 

AuraTransformaatio™ auttaa energiajärjestelmäämme avautumaan uusille ja vahvoille kristalli- ja kristalli-kultaenergioille. Tasapainotetun energiajärjestelmän avulla ja sen kautta uuden ajan tietoisuus siirtyy fyysiseen kehoon, joka puolestaan muuntaa energian käytännön teoiksi ja toiminnaksi.

 

AuraTransformaatio™ -hoito ei itsessään ole oikotie elämämme haasteissa, eikä ratkaisu kaikkiin ongelmiimme. Sen sijaan se käynnistää meissä prosessin, jonka aikana voimme saada oman voimamme takaisin käyttöömme tasapainoisella tavalla.

 

AuraTransformaatio™ ei korvaa ammattimaista fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitoa, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien parantamiseen.

 

AuraTransformaatio™ on tarkoitettu henkilöille, joiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila on suhteellisen vakaa. Se ei sovellu henkilöille, jotka tarvitsevat kiireellistä sairaanhoitoa.

 

AuraTransformaatio™-hoitoa ei voi tulla kokeilemaan vain uteliaisuudesta. Hoito on pysyvä ja kokonaisvaltainen tietoisuuden muutos, josta ei ole paluuta takaisin – kun se on tehty, se on ja pysyy!

 

Hoito avaa uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämämme täyttä potentiaalia, mutta edellyttää kuitenkin omaa aktiivista työskentelyä ja vastaanottoa omasta elämästä. Uutena aikakautena olemme itse vastuussa omasta elämästämme ja riippuu meistä itsestämme, miten paljon saamme irti sen tarjoamasta potentiaalista.

 

AuraTransformaatio™-hoidon tekee koulutettu auravälittäjä™. Hän työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa, jonka avulla asiakas pystyy hakemaan oman henkienergianasa takaisin energiajärjestelmäänsä.

 

AuraTransformaatio™ käynnistää asiakkaassa merkittävän henkilökohtaisen kehittymisprosessin, joka ei kumarra rajoittuneita käsityksiämme esimerkiksi dualismista tai tietoisuuden hierarkisuudesta. Tämä mahdollistaa syvän sisäisen tasapainon kehittymisen, jota ei voi sanoin kuvailla. Se on koettava.

 

 

Info: AuraTransformation™ is an energy treatment method that powerfully activates the influx of the New Time energy. An AuraTransformation™ provides a permanent and radical expansion of your personal consciousness creating synergy between your charisma, drive, intuition and physical actions.

 

The AuraTransformation™ and the consciousness expansion that it creates can bring about many beneficial changes on both personal and even universal levels.

 

An AuraTransformation™ dramatically reinforces the impact of the interface between your individual energy field and physical reality. Therefore, you will naturally and easily become less troubled by either the small or large challenges that may have appeared to be coming from outside yourself. Your energy will no longer unconsciously fuel hidden agendas and programs that your true self does not condone. This releases a clear stream of energy from a reservoir that was formerly blocked, stagnant, and murky. You obviously become more happy and focused.

 

AuraTransformation™ is not just a healing method but a tool that can be used for the benefit of individuals who want to upgrade and expand their consciousness, thus aligning themselves with the most current energies.

 

An AuraTransformation™ allows the spirit energy of a person’s aura to open up to the new powerful Indigo, Crystal and Crystal-Golden energy impulses. It then delivers these impulses to the physical body via the balance aura body so that the physical body can translate the impulses into action.

 

An AuraTransformation™ is not a quick fix for all of life’s problems. Rather, it opens a door to the process of reclaiming your own power. AuraTransformation™ is not a substitute for qualified health care for the physical body and/or the mind and is not intended to cure diseases. AuraTransformation™ is intended for people who are relatively stable in their physical and mental health. Furthermore, it is especially important not to get an AuraTransformation™ when emergency professional help is needed.

 

AuraTransformation™ is not something you merely try out, just to see what it’s all about. An AuraTransformation™ is a permanent and thorough expansion of your own consciousness and awareness with no option of turning back – the change is permanent.

 

After an AuraTransformation™ you will begin to take major shortcuts in life. However, you are the one who does the work! In the New Time, nobody else will do the job for you. Everything depends on how much effort you put into your life.

 

An AuraTransformation™ can only be carried out by a highly qualified Aura Mediator™. The Aura Mediator™ works with pure balanced energy during the AuraTransformation™. This energy will help client to collect his/her own energy and integrate it to their system. An AuraTransformation™ jump-starts a major personal evolutionary process, going way beyond the artificially created illusions of duality and hierarchy consciousness. This creates deep inner balance that cannot be described with words. You simply have to experience it!

 

AuraTransformaatio

375,00 €Price

  JoyPack
  Valikoima / Categrories

  Golden future_2500px for web.jpg
  Camping in Mountains
  -JoyPack.jpg
  bottom of page